Erhvervsretlige forhold

NIS-2-direktivet

Den teknologiske udvikling har sammen med digitaliseringen givet os mange muligheder. Men konsekvensen er, at vi er blevet mere sårbare.

Den 10. november 2022 vedtog EU-Parlamentet derfor NIS-2-direktivet, som er den samlede cybersikkerhedslovgivning på tværs af EU.

ML+ PARTNERS er inde i lovgivningens praksis, og du kan kontakte os, hvis du ønsker at få afklaret, om NIS-2 kan have relevans for din virksomhed.