Erhvervsretlige forhold

Leasing

En leasingaftale er en brugsretsaftale, som indgås mellem leasingtager og leasinggiver. Man sondrer mellem to typer af leasing, og det afgørende for denne sondring er, hvem der bærer ansvaret for restværdien, når leasingperioden udløber.

Hos ML+ PARTNERS har vi indgående kendskab til leasingbranchen, og vi er i stand til at rådgive ved alle former for leasingaftaler.

Kontakt
Peter Krabbe
Peter Krabbe
Advokat, Partner
+45 22 94 41 36