Erhvervsretlige forhold

M&A

Fusioner

Ved en fusionsproces er der skarpe tidsfrister og krav om rigtighed i diverse dokumenter. ML+ PARTNERS rådgiver om fusioner af kapitalselskaber, og vi kan hjælpe dig med løsninger på, hvordan din selskabsstruktur skal se ud.

Omdannelser

Der er to primære typer af omdannelser: Fra virksomhed til selskab og fra én selskabstype til en anden selskabstype.

ML+ PARTNERS har stor erfaring med begge typer omdannelser, og vi yder kompetent og sikker rådgivning uanset virksomhedsform.

Køb og salg af virksomheder

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse kan ML+ PARTNERS hjælpe dig lige fra de indledende forhandlinger til selve overdragelsesprocessen, ligesom vi kan bistå ved de eventuelle tvister, der måtte opstå.

Spaltning

En spaltning kan være brugbar i forbindelse med et større generationsskifte, og det indgår derfor ofte som led i større omstruktureringer af selskabsstrukturer.

ML+ PARTNERS har stor erfaring med spaltninger, og vi kan være behjælpelige med kompetent rådgivning, hvis du går med tanker om at ændre din selskabsstruktur.

Refinansiering

ML+ PARTNERS har mange års erfaring med at rådgive købere, sælgere og deres respektive finansielle partnere i forbindelse med Merges & Acquistions (M&A)-transaktioner.

Derfor kan vi sige, hvornår fusioner og spaltninger er værdifulde værktøjer i en forestående omstrukturering. Vi samarbejder med blandt andet TJEK Revision og andre eksterne rådgivere, så vi kan løse vores opgaver bedst muligt.