Erhvervsretlige forhold

Arbejds- og ansættelsesret

Forside / Rådgivning / Erhvervsretlige forhold / Arbejds- og ansættelsesret

Arbejdsmarkedet er omskifteligt, og for mange indebærer virksomhedsdriften forskellige udfordringer af ansættelses- eller arbejdsretlig karakter.

ML+ PARTNERS rådgiver alle typer af private og offentlige virksomheder, kommuner, foreninger og fonde. Vi følger jer i hele processen som en fortrolig samarbejdspartner. Både når I skal udarbejde, forhandle og fortolke ansættelseskontrakter, og når I skal behandle personalesager eller andre udfordringer, der kan kræve juridisk bistand

Vi arbejder blandt andet med følgende områder:
– Ansættelseskontrakter
– Bonusordninger, optionsordninger m.m.
– Ansættelsesretlige klausuler og sanktioner
– Ferie, sygefravær og barsel
– Persondata – GDPR
– Personalesager og compliance