Erhvervsretlige forhold

ESG

Der stilles stadig flere og flere krav til bæredygtig virksomhedsdrift – også på lovgivningsområdet.

ML+ PARTNERS har fokus på den bæredygtige udvikling, og vi rådgiver både bestyrelser, fonde og virksomheder om forsvarlig virksomhedsdrift med udgangspunkt i ESG.