Privatretlige forhold

Værgemål

Et værgemål kan være nødvendigt for personer, der af helbredsmæssige eller personlige årsager ikke kan handle på egne vegne i økonomiske og personlige situationer.

Der findes forskellige grader af værgemål. Ofte er personen stadig myndig, men beskyttes mod at blive udnyttet og indgå uheldige, økonomiske aftaler. I enkelte tilfælde får personen frataget sin retlige handleevne fuldstændigt, så der ikke kan optages lån eller lignende.

ML+ PARTNERS hjælper med at vurdere behovet for værgemål samt finde en løsning, der er tryg for alle