Privatretlige forhold

Testamenter

Et testamente kan regulere både store sager og små detaljer, ligesom et testamente ligeledes kan tilgodese flere forskellige interesser.

ML+ PARTNERS udarbejder dit testamente uden risiko for fortolkningstvivl og sikrer, at arven fordeles i overensstemmelse med dets indhold.

Kontakt
Lonnie Vestergaard Overgaard
Lonnie Vestergaard Overgaard
Specialistadvokat
+45 20 93 02 25