Privatretlige forhold

Familiesager

ML+ PARTNERS har den nødvendige sagkyndighed til at bistå dig i forskellige familieanliggender og ved spørgsmål om samvær, bopæl, forældremyndighed, m.m.

Hvis din sag skal behandles i Familieretshuset, repræsenterer ML+ PARTNERS dig hele vejen, så dine interesser varetages bedst muligt