Landbrugsretlige forhold

Hegnssyn

Du og din nabo kan som udgangspunkt selv indgå aftaler vedrørende hegnet mellem jeres ejendomme.

Men opstår der f.eks. uenigheder i forhold til, hvem der skal stå for vedligeholdelsen af hegnet, eller om hegnets placering er korrekt, kan I anmode hegnssynet om at afgøre disse uenigheder efter hegnsloven.

Har du brug for kompetent rådgivning, kan du kontakte os. ML+ PARTNERS kan blandt andet kan hjælpe i forhandlingerne med din nabo, udarbejde forligstekster, afholde af hegnsynsforretning samt udarbejde ansøgning om dækning af diverse omkostninger.

Kontakt
Peter Krabbe
Peter Krabbe
Advokat, Partner
+45 22 94 41 36