Landbrugsretlige forhold

Ekspropriationer

Ekspropriationer (statslige som kommunale)

Hvis kommunen eller staten ønsker at ekspropriere din ejendom for at realisere et projekt, der tjener samfundsmæssige interesser, skal det ske med en erstatningsgrad på 100 procent.

Ekspropriation er en grundlovsbeskyttet rettighed, som er lovreguleret i flere speciallove. Derfor kan det være en udfordring at vide, hvilke love og regler der gælder, når der skal eksproprieres.

ML+ PARTNERS giver dig overblik af processen, og vi er klar til at rådgive ved besigtigelser, forhandlinger og taksationsforretninger. Vi har ligeledes stor erfaring med vurderinger af, om en ekspropriation er lovlig, og om den tilbudte erstatning dækker tabet.

Som alternativ til en ekspropriation kan der indgås en frivillig aftale på lignende vilkår som ved en regulær ekspropriation.

ML+ PARTNERS har erfaring med tilfælde, hvor det kan være en god idé at indgå en frivillig aftale, men vi har også oplevet tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt at lade sig ekspropriere.

ML+ PARTNERS rådgiver dig i processen og er samtidig sparringspartner på, hvordan aftalen bliver mest optimal for dig.

Kontakt
Peter Krabbe
Peter Krabbe
Advokat, Partner
+45 22 94 41 36