Fast Ejendom

Regulering af fast ejendom

Forside / Rådgivning / Fast Ejendom / Regulering af fast ejendom

Fast ejendom kan danne grundlag for tvister i såvel privatretlige sammenhænge som i offentligretlige sammenhænge.

Tvister vedrørende fast ejendom i privatretlig sammenhæng kan udgøre:

  • Mangel på indsigelser
  • Stiftelse, fortolkning, håndhævelse og ophør af privatretlige servitutter
  • Naboret og hævd
  • Det privatretlige miljøansvar, herunder miljøskadeerstatningslovens objektive ansvar

Tvister vedrørende fast ejendom i offentligretlig sammenhæng kan udgøre:

  • Byggetilladelser
  • Lokalplaner
  • Landzonetilladelser
  • Byggelinjer

Ovenstående er ikke en udtømmende liste. Uanset hvilken tvist, du måtte blive involveret i, kan du trygt henvende dig til ML+ PARTNERS.

Kontakt
Peter Krabbe
Peter Krabbe
Advokat, Partner
+45 22 94 41 36