Proces

Særlovsovertrædelser

Forside / Rådgivning / Proces / Særlovsovertrædelser

ML+ PARTNERS har særlig ekspertise inden for retsområder, der er reguleret i den danske straffelovs særlovgivning.

Vi har bl.a. rådgivet landbrugsklienter og bistået dem som forsvarer i straffesager med relation til alt fra miljø og dyrevelfærd, til hvorvidt man opretholder god landbrugsmæssig stand.

Kontakt
Katarina Holme
Advokat
+45 30 22 45 80