Energi og projektudvikling

Miljøforhold

Kommunen kan afsige påbud, forbud eller udstede tilladelser, som kan have afgørende betydning for dig som grund- og virksomhedsejer.

ML+ PARTNERS rådgiver privatpersoner og erhvervsdrivende i deres møde med den offentlige forvaltning i relation til miljømæssige spørgsmål.