BNBO – Har du modtaget en frivillig aftale fra vandværket eller et påbud fra kommunen?

Forside / Nyheder / BNBO – Har du modtaget en frivillig aftale fra vandværket eller et påbud fra kommunen?
Kommunerne og vandværkerne har travlt med at vurdere de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) for tiden. Inden udgangen af 2022 skal kommunerne have vurderet, om der kræves handlinger i BNBO’erne for at beskytte grundvandet.

BNBO aftaler og påbud

Begrænsningen af brugen af pesticider skal mindske risikoen for grundvandsforurening. Brugen af pesticider kan begrænses ved en aftale med lodsejeren – eller ved et påbud/forbud mod anvendelsen af pesticider inden for BNBO’et.

Ved at begrænse lodsejerens brug af pesticider foretages der rådighedsindskrænkninger i lodsejerens ejendomsret. Rådighedsindskrænkninger skal lodsejeren kompenseres for med en fuldstændig erstatning – det gælder både ved aftale og påbud. Da aftalerne og påbuddene har stor betydning for den fremtidige drift, er det vigtigt med sagkyndig bistand.

ML+ PARTNERS kan hjælpe med de juridiske spørgsmål i processen, herunder at:

  • Undersøge betydningen af BNBO’et på ejendommen
  • Deltage ved forhandlinger med vandværker/kommuner
  • Sikre at lodsejerne stilles bedst muligt og opnår den fulde erstatning, hvis der nedlægges påbud eller indgås aftale om BNBO
  • Klage over en afgørelse om påbud – lovligheden af indgrebet
  • Klage over erstatningens størrelse for pålæg af restriktioner på ejendommen (taksationssag)

Hvad er et BNBO?

BNBO står for et boringsnært beskyttelsesområde. BNBO er et fagligt og administrativt udpeget nærområde til en vandværksboring. Miljøstyrelsen står for udpegningen af områderne, og der er udpeget BNBO svarende til svarende til ca. 0,5 %* af Danmarks areal. Inden for dette område er der en særlig risiko for forurening af grundvandet.

Efter udgangen af 2022

Hvis det besluttes, kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod fare for forurening af grundvandet med pesticider i BNBO inden udgangen af 2022, skal der gennemføres et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Et sådan forbud vil ske ved lov1.

  1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 45 om BNBO, juni 2020, side 5 og 7 ↩︎
Peter Krabbe
Advokat, Partner

Peter er partner i ML+ PARTNERS. Han er specialiseret rådgiver inden for landbrug, ekspropriation, energi og miljø.

+45 22 94 41 36
Se flere medarbejdere
Peter Krabbe