Nyt lovforslag skal nedbringe sagspuklen hos domstolene

Forside / Nyheder / Nyt lovforslag skal nedbringe sagspuklen hos domstolene

Artikel af advokat Katarina Holme

Tirsdag den 4. juni 2024 vedtog Folketinget et nyt lovforslag, som skal bidrage med at nedsætte den stigende sagsbehandlingstid ved retterne.

Lovforslaget giver bl.a. følgende mulighed:

  • Et vidne kan tillades at afgive forklaring uden fysisk fremmøde men i stedet via onlinemøde, hvis det vurderes forsvarligt.  
  • I ankesager hæves beløbsgrænsen for anke til landsretten uden procesbevillingsnævnets tilladelse fra 20.000 kr. til 50.000 kr., hvorved færre af de mindre sager formentlig vil blive indbragt for landsretterne.
  • Sager kan, efter aftale, henvises til en byret i en anden retskreds, hvis en afgørelse derved kan forventes væsentligt hurtigere, og henvisningen ikke vil påføre modparten en urimelig byrde.
  • Småsagsprocessen omdøbes til ”Den forenklede proces” og beløbsgrænsen hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Lovforslaget viser generelt gode takter i forhold til, at få sager behandlet hurtigere end i dag. Samtidig bliver flere sager nu underlagt ”Den forenklede proces” med den hævede beløbsgrænse. Flere sager vil derfor blive behandlet uden bistand af advokat – og det kan der være et retssikkerhedsmæssigt aspekt i.

De nye regler træder i kraft den 15. juni 2024

Advokatfirmaet ML+ PARTNERS bistår med civile retssager – tag fat i advokat Katarina Holme for en snak, mobil 30 22 45 80.