Folketinget fremsætter nyt lovforslag, som skal bidrage til den grønne omstilling

Forside / Nyheder / Folketinget fremsætter nyt lovforslag, som skal bidrage til den grønne omstilling

Artikel af advokat Katarina Holme og stud.jur. Izzah Bilal

Den 7. maj 2024 fremsætter Folketinget forventeligt et lovforslag om statsligt udpegede energiparker.

Lovforslaget skal fastsætte en retlig ramme og fremme elproduktion fra vedvarende energikilder på land via statsligt udpegede energiparker. Hermed vil der være tale om en række forbedrede muligheder for opstilling af vindmøller og solcelleanlæg.

Med lovforslaget skabes der mere gunstige vilkår for vedvarende energiprojekter (VE) i statsligt udpegede energiparker.

I lovforslaget defineres energiparker som en samling af solcelleanlæg og landvindmøller og eventuelle tilkoblede anlæg f.eks. Power-to-X-anlæg.

Områderne til energiparker forventes at kunne rumme vindmøller, solcelleanlæg eller en kombination af begge med en samlet årlig elproduktion på mindst 100 GWh. Før udpegningen af områderne vil alle forslag til arealer blive offentliggjort digitalt. Muligheden for at opstille vindmøller, solcelleanlæg og tilknyttede anlæg på mere gunstige vilkår vil på denne måde være generelt tilgængelig for potentielle opstillere i alle landets kommuner.

Endvidere gives der med lovforslaget mulighed for, at staten kan overtage kommunens opgaver med planlægning og myndighedsbehandling i alle sager med betydning for opstilling af vindmøller, solcelleanlæg eller tilknyttede anlæg i energiparker. Staten vil ved vurderingen af, om beføjelsen skal overtages, bl.a. kunne lægge vægt på oplysninger om status og fremdrift i behandlingen af sager om opstilling af energianlæg i energiparker.

Med forudsætningen om at de udpegede områder har en minimums-produktion på 100 GWh pr. år., forventes det endvidere, at dette tiltag medvirker i en firedobling af den samlede elproduktion fra sol- og landvindenergi frem mod 2030.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

ML+ PARTNERS KOMMENTAR

Det bliver spændende at følge behandlingen af det stillede lovforslag. Det er vores håb, at lovforslaget kan bidrage til effektiviteten i den grønne omstilling. Samtidig har vi et ønske om, at lovforslaget som beskrevet forbedrer mulighederne for etablering af energiparkerne med mere VE, og det medfører smidigere adgang for nye potentielle opstillere til at etablere VE på land, så Danmark kan komme i mål med den grønne omstilling.

Har du behov for at høre nærmere, eller har du jord, som kunne være relevant i forhold til ansøgningen som energipark, så kan ML+ PARTNERS bistå. Kontakt Advokat, Katarina Holme (kaho@mlplus.dk).

Katarina Holme
Advokat

Katarina er advokat i ML+ PARTNERS. Hun har stor erfaring med rådgivning i forhold til aftale- og kontraktretlige spørgsmål, retssagsbehandling og energiprojekter.

+45 30 22 45 80
Se flere medarbejdere