Forside / Kontakt / Erwin Steffensen

Erwin Steffensen

Advokatfuldmægtig
Erwin Steffensen
Erwin er advokatfuldmægtig i ML+ PARTNERS. Han beskæftiger sig bl.a. med en række formueretlige områder samt proces.

Erwin har været ansat i ML+ PARTNERS siden 2021. Han har et kendskab til aftale- og kontraktsretlige problemstillinger, og bistår gerne med både udfærdigelse, gennemgang og øvrig rådgivning indenfor dette fagområde. Erwin beskæftiger sig desuden også med behandling af tvister, herunder retssager og voldgiftssager.

Et af Erwin’s områder er bolig-/lejesager, hvor han yder bistand til både lejere og udlejere i sager vedrørende erhvervs- og boliglejeret i alt lige for udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter til håndtering af tvister mellem parter ved både huslejenævn og domstolene. Han bistår desuden i eventuelle fogedretlige udsættelsesforretninger samt andre sager vedrørende udsættelse, eksklusion, tvangsfuldbyrdelse med videre.

Derudover har Erwin erfaring med fogedretlige problemstillinger som inkasso, udlæg med videre og bistår både private og erhvervsklienter.

Karriere
2021 – nu: Advokatfuldmægtig, ML+ PARTNERS
2021: Stud. jur, Prolex Advokaterne
2018 – 2020: RightlyIP (tidligere Hudtloff Viinberg Law Firm)
2018: Århus Lejerforening
2018: Alektum Group
2017 – 2018: Baltic Control Ltd

Uddannelse
Cand.jur. Aarhus Universitet 2021

Aktiviteter og medlemskaber
Næstformand og bestyrelsesmedlem i Den Mobile Retshjælp

Kontaktinformation
+45 25 18 56 85
Specialer
  • Aftale- og kontraktsret
  • Erhvervs- og boliglejeret
  • Fogedret
  • Fredsskove
  • Inkasso
  • Retssager og tvister